Program kształcenia

Program kształcenia, kierunek Budownictwo, specjalość Budownictwo Energooszczędne, profil praktyczny

1. Program kształcenia na kierunku Budownictwo obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014-2015 – program kształcenia pdf

2. Program kształcenia na kierunku Budownictwo obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015-2016 – program kształcenia pdf

3. Program kształcenia na kierunku Budownictwo obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016-2017 – program kształcenia pdf

4. Program kształcenia na kierunku Budownictwo obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017-2018 – program kształcenia pdf

5. Program kształcenia na kierunku Budownictwo obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016-2020 – program kształcenia