Propozycje tematów prac inżynierskich w roku akademickim 2020/21

 

 

Promotor dr inż. Michał POŚPIECH

 

Lp

Temat

Nazwisko dyplomanta

1

Projekt małego szpitala*

 

2

Projekt salonu samochodowego*

 

3

Projekt obiektu sakralnego*

 

4

Projekt kompleksu serwisowego dla pojazdów samochodowych*

 

5

Projekt stacji benzynowej ze sklepem i restauracją*

 

6

Projekt budynku handlowo-usługowego (galeria handlowa)*

 

7

Projekt parku technologicznego*

 

*

lub temat zaproponowany przez studenta

 

 

Promotor         dr inż. Jacek WDOWICKI

 

Lp

Temat

Nazwisko dyplomanta

1

Budynek wysoki Lotte World Tower. Obliczenia i konstruowanie

 

2

Obliczenia statyczne stropów dowolnych kształtów w budynkach – program Calculix

 

3

Obliczenia statyczne stropów dowolnych kształtów w budynkach – program Z88

 

4

Wspomaganie wykonywania rysunków budowlanych konstrukcji żelbetowych

 

5

Wspomaganie wykonywania rysunków budowlanych konstrukcji stalowych

 

6

Optymalizacja kosztów budynków wielokondygnacyjnych

 

7

Zmniejszanie wbudowanego węgla w budynkach wielokondygnacyjnych

 

8

Ramy z prętów o zmiennej sztywności (zmiennym przekroju)

 

9

Budynki ścianowe z powłokami ramowymi (ang. tube-in-tube)

 

10

Uwzględnianie ram w metodzie ciągłych połączeń

 

11

Ścianowe budynki wielokondygnacyjne – obliczanie zbrojenia ścian

 

12

Postprocesor obliczający i/lub rysujący zbrojenie nadproży żelbetowego budynku ścianowego

 

13

Preprocesor pozyskujący informacje o budynku z modelu BIM (ang. Building Information Modeling)

 

14

Preprocesor pozyskujący informacje o budynku z modelu trójwymiarowego (3D)

 

15

Temat zaproponowany przez Studenta (do uzgodnienia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor dr inż. Jan JERUZAL

 

Lp

Temat

Nazwisko dyplomanta

1

Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o konstrukcji tradycyjnej – 1

 

2

Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o konstrukcji tradycyjnej – 2

 

3

Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych w budynku użyteczności publicznej o konstrukcji tradycyjnej (przedszkole, szkoła, urząd)

 

4

Projekt wybranych elementu konstrukcyjnych hali sportowej z zapleczem (konstrukcja przekrycia hali  z drewna klejonego warstwowo).. 

 

5

Ocena stanu technicznego budynku oraz opracowanie koncepcji projektu remontu, rozbudowy.

 

 

Promotor dr inż. Izabela Małecka

 

Lp

Temat

Nazwisko dyplomanta

1

Projekt domu jednorodzinnego (wybrane elementy konstrukcyjne) z pracownią projektową wraz z certyfikatem energetycznym *

 

2

Projekt przychodni weterynaryjnej (wybrane elementy konstrukcyjne) z certyfikatem energetycznym. *

 

3

Projekt domu jednorodzinnego niskoenergetycznego (wybrane elementy konstrukcyjne) z wykonaniem certyfikatu energetycznego *

 

4

Ocena stanu technicznego istniejącego budynku *

 

5

Modernizacja istniejącego budynku *

 

6

Dachy zielone w Polsce i na świecie*

 

*

lub temat zaproponowany przez studenta

 

 

 

Promotor dr hab. inż. Ryszard  Sygulski

 

Lp

Temat

Nazwisko dyplomanta

1

Projekt żelbetowego cylindrycznego zbiornika na wodę (1 wersja tematu).

 

2

Projekt żelbetowego cylindrycznego zbiornika na wodę (2 wersja tematu).

 

3

Projekt żelbetowego cylindrycznego zbiornika na wodę (3 wersja tematu).

 

4

Ocena stanu technicznego istniejącego budynku Projekt żelbetowego podziemnego zbiornika na wodę (1 wersja tematu)

 

5

Projekt żelbetowego podziemnego zbiornika na wodę (2 wersja tematu)

 

6

Projekt żelbetowego podziemnego zbiornika na wodę (3 wersja tematu)

 

 

 

 

 

 

 

Promotor dr inż. Zdzisław  Kurzawa

Lp

Temat

Nazwisko dyplomanta

1

Wiaty autobusowe na dworcu PKS

 

2

Wiaty peronowe PKP,

 

3

Budynek magazynowy na sprzęt rolniczy ,parterowy

 

4

Dwukondygnacyjny budynek administracyjny ze stropem o konstrukcji stalowej

 

5

Lekka konstrukcja stalowa zaplecza  socjalnego na terenie campingu,

 

6

Analiza zużycia materiału na wiązary kratowe o różnej rozpiętości lub różnym kształcie,

 

7

Analiza zużycia stali na stropy stalowe o zróżnicowanych  wymiarach lub obciążeniach w rzucie,

 

8

Projekt stalowej hali jednonawowej z/bez  parterową przybudówką bez transportu wewnętrznego obciążającego układ

 

9

Projekt stalowej hali jednonawowej z/bez  parterową przybudówką bez transportu wewnętrznego obciążającego układ

 

10

Szczegółowy opis zabezpieczeń antykorozyjnych oraz przeciw- pożarowych konstrukcji stalowych (wraz z wykonaniem planszy-plakatu z opisem)

 

11

Obliczenie spawanego styku montażowego podciągu wraz z wykonaniem modelu w skali 1:1 i z opisem w formie plakatu

 

12

Obliczenie styku montażowego pasa dolnego wiązara wraz z wykonaniem modelu w skali 1:1 oraz opracowaniem plakatu z opisem procedury obliczeniowej

 

13

Wykonanie szczegółowego opisu sposobów spawania wraz z dwuczęściowym plakatem z opisem metod i zdjęciami sprzętu spawalniczego

 

 

Promotor: dr inż. Mohamed Ahmad

Lp.

Temat

Nazwisko dyplomanta

1

Projekt budowlany motelu w …………………………………….

 

2

Projekt budowlany budynku mieszkalnego z funkcją użytkową

 

3

Projekt budowlany warsztatu samochodowego

 

4

Budownictwo zrównoważone – analiza i prognoza

 

5

Analiza powstawania spękań w betonie

 

6

Analiza porównawcza właściwości gipsu budowlanego i gipsu z odsiarczania spalin

 

7

Analiza stanu technicznego wybranych obiektów budowlanych w regionie kaliskim

 

8

Badania przyczepności wybranych zapraw klejowych do podłoża – praca badawcza

 

9

Wpływ wybranych domieszek chemicznych na właściwości betonu

 

10

Analiza wpływu wybranych czynników środowiskowych na trwałość wybranych budynków na terenie powiatu kaliskiego

 

11

Koncepcja zagospodarowania terenów działek przy ul. Poznańskiej 201–205 w Kaliszu – na miejsca postojowe dla samochodów osobowych     

 

12

Projekt energooszczędnego budynku jednorodzinnego

 

13

Analiza i perspektywa wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce

 

14

Dostosowanie budynku mieszkalnego w stanie surowym do standardu budynku energooszczędnego

 

15

Projekt modernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego do standardu pasywnego