Uchwała RW 004-32-III-2016 z dnia 08.12.2016 w sprawie zatwierdzenia wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia wraz z procedurami