Uchwała RW 004-1-III-2016 z dnia 01.09.2016 - Zatwierdzenie programu kształcenia dla cyklu kształcenia 2016-2020