Uchwała RW 004-22-II-2016 z dnia 11.08.2016 - Zatwierdzenie programów studiów dla cyklu kształcenia 2014-2018 i 2015-2019