a) Załącznik 1 do uchwały RW 004-08-III-2016 - Porozumienie w sprawie odbywania studenckich praktyk zawodowych