b) Załącznik 2 do uchwały RW 004-08-III-2016 - Oświadczenie zakaładu pracy o przyjęciu na praktykę zawodową