Katedra Budownictwa Akademii Kaliskiej

Studiuj Budownictwo w najlepszej Uczelni zawodowej w Polsce

Aktualności

Zarządzenie Rektora w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12.10.2020

Zarządzenie Rektora w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych od dnia 12.10.2020 - dokument

Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku

W dniu 09.10.2020 r. odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów I roku kierunku "Budownictwo". Studia stacjonarne - godz. 11.30, s. 107, Collegium Oecologicum; Studia niestacjonarne - godz. 18.00. s. 107, Collegium Oecologicum

Wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

Szanowni Państwo, w związku ze wznowieniem możliwości wyjazdu studentów i absolwentów w celu realizacji części studiów i praktyk w ramach Programu Erasmus+ od 1 września 2020 uprzejmie informujemy, że Biuro Współpracy z Zagranicą przyjmuje już formularze aplikacyjne...

Tematy dyplomów w roku akademickim 2020/2021

Propozycje tematów prac inżynierskich w roku akademickim 2020/21     Promotor dr inż. Michał POŚPIECH   Lp Temat Nazwisko dyplomanta 1 Projekt małego szpitala*   2 Projekt salonu samochodowego*   3 Projekt obiektu sakralnego*   4 Projekt kompleksu...

Spotkanie studentów I roku Budownictwa

W dniu 28 września 2018 r. o godz. 11.00 zapraszamy studentów I roku Budownictwa do sali audytoryjnej w Collegium Oecollogicum na spotkanie z władzami Wydziały Politechnicznego oraz kadrą dydaktyczną, pracownikami dziekanatu, biblioteki wydziałowej. Omawiane  będą...

Seminarium na kierunku Budownictwo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski Koło w Kaliszu we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu i Radą Federacji SNT...